ကမၻာေျမကေန အလင္းႏွစ္ေပါင္း ၂၀.၄ ေဝးကြာတဲ့ ေနရာမွာ ကမၻာနဲ႔ဆင္တူတဲ့ ၿဂိဳလ္ေတြ႕ရွိ

ဒီတစ္ခါေဖာ္ျပေပးခ်င္တာကေတာ့ မိမိတို႔ေနထိုင္တဲ့ ကမၻာေျမႀကီးကေန အေတာ္ေဝးေဝးမွာ တည္ရွိေနတဲ့ ၿဂိဳလ္ႀကီးေတြထဲကမွ ထူးဆန္းၿပီး ကမၻာနဲ႔ဆင္တူတဲ့ ၿဂိဳလ္ႀ

ကီးတစ္ခုအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿဂိဳလ္ႀကီးကေတာ့ Gliese 581d လို႔ အမည္ရၿပီး ကမၻာေျမကေန 20.4 အလင္းႏွစ္ အကြာအေဝးမွာ တည္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ အေ

တာ္ေလးကို ေဝးကြာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ဒီၿဂိဳလ္ႀကီးကိုေတာ့ ခ်ီလီနိုင္ငံကေန ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီၿဂိဳလ္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထူးထူးဆန္းဆန္း အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ Gliese

581dၿဂိဳလ္ႀကီးရဲ့ တစ္ႏွစ္တာမွာ ရက္ေပါင္း ၆၆ရက္ပဲရွိၿပီး သူ႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ေနရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿဂိဳလ္ႀကီးဟာ အဲ့ဒီ ေနကို ပတ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံ

ပညာရွင္ေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီး ရွာေဖြစူးစမ္းေလ့လာခဲ့ရာမွာေတာ့ ဒီၿဂိဳလ္ႀကီးဟာ လူေတြ ေနထိုင္ဖို႔လည္း သင့္ေတာ္ၿပီး ေရေတြလည္းရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေလ့လာခ်က္အရ Gliese 581d ရဲ့ေလထုနဲ႔ အပူခ်ိန္ဟာလည္း ကမၻာနဲ႔ မကြာျခားပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ပညာရွင္ေတြရဲ့အျမင္ကေတာ့ တျခားေသာ သက္

ရွိေတြပါ ရွိမယ္လို႔ ယူဆထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီၿဂိဳလ္နဲ႔ ပက္သတ္တဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ပုံေတြကိုလည္း ဗဟုသုတရေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

Gliese 581d အျပင္ Gliese 581g ဆိုၿပီးလည္းရွိပါေသးတယ္။ Gliese 581g ဟာ ကမၻာထက္ ၃ဆပိုႀကီးၿပီး Gliese 581d ထက္ကမၻာနဲ႔ ပိုဆင္တူပါတယ္။

သတင္းအရင္းျမစ္: Space.com

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *