ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေနရာ ၃ ခုတြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုဗစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ဖြင့္ကာ ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေန

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေနရာ ၃ ခုတြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုဗစ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္ဖြင့္ကာ ကာကြယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေန

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၈

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အဝင္၊ ၿမိဳ႕အထြက္၊ တာမိုးညဲလမ္းတို႔တြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္ေဆးေရးဂိတ္သုံးခုျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္မွ စတင္ကာ ကိုဗစ္ကာ

ကြယ္ေရး ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။”ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ COVIDကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လႈပ္ရွားမႈ” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ေပၚက တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေတြအပါအဝင္ ပရဟိတအဖြဲ႕အ

စည္းေတြ၊ ကြတ္ခိုင္ ကိုဗစ္-၁၉ အေရးေပၚကူညီေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေစတနာဝန္ထမ္းလူငယ္ ၃၀ ခန႔္က လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပိုးေတြ႕ရွိပါက ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားမွ ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးသည္

ဟု ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူငယ္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မိမိေနအိမ္၌ ကြာရန္တင္း ဝင္ေနေသာမိသားစုမ်ား၊ အေရးေပၚလူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းနဲ႔ ေရာဂါကာကြ

ယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ထပ္တိုးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား စစ္ေရးလႈပ္ရွားရာ

နယ္ေျမျဖစ္သလို ၎တို႔ခ်မွတ္ထားေသာ ကိုဗစ္ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီသာ ေနထိုင္သြားလာခြင့္ရွိေနၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီဘက္မွလည္း လူငယ္မ်ား ယခုလို စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေပၚ တားျမစ္ကန႔္ကြက္ျခင္းမ်ား မရွိေသးဟု စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ လူငယ္တစ္ဦးမွ ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သို႔ ေျပာဆိုသည္။ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္

ဇူလိုင္၂၄ ရက္ထိ ကိုဗစ္အတည္ျပဳလူနာေပါင္း ၂၇၀ ဦးခန႔္ရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ၅ ဦး ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *