စစ္ေကာင္စီထုတ္ ထီကို အသက္ ၈၀ အရြယ္မွာ ေပါက္ခဲ့ရင္ ေနာင္ဘဝအထိ ထုတ္ယူသုံးစြဲ သြားနိုင္မည္ဟု ထီဝါသနာရွင္တစ္ဦးဆို

စစ္ေကာင္စီထုတ္ ထီကို အသက္ ၈၀ အရြယ္မွာ ေပါက္ခဲ့ရင္ ေနာင္ဘဝအထိ ထုတ္ယူသုံးစြဲ သြားနိုင္မည္ဟု ထီဝါသနာရွင္တစ္ဦးဆို

ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္၊၁၆ရက္

စစ္ေကာင္စီထုတ္ ထီကိုေပါက္ခဲ့ရင္ ေငြထုတ္ကန႔္သတ္ခ်က္မထားဘဲ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း အျပည့္အဝ ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိမယ္လို႔

ေၾကးမႈံသတင္းစာမွာေခါင္းႀကီးတင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ၾသဂုတ္လ၁၄ရက္ေန႔က စကစ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ထီဆုမဲခြဲေဝမႈကိုလည္း လက္ရွိခြဲေဝေပးတဲ့

၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ တိုးျမႇင့္ခြဲေဝေပးနိုင္ဖို႔နဲ႔ ထီေပါက္သူမ်ားကို

ထီဆုေငြ ထုတ္ယူရာမွာ ေငြထုတ္ကန႔္သတ္ခ်က္မထားဘဲ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း အျပည့္အဝထုတ္ယူခြင့္ရရွိနိုင္ဖို႔

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေအာင္ဘာေလထီ႐ုံးဌာနရဲ့ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးညီညီလွိုင္က ဆိုထားတာပါ။

 

သတင္းေခါင္းစဥ္မွာ အဲ့လို ေရးသားထားေသာ္လည္း သတင္းရွင္းလင္းျပထားတဲ့ စာပိုဒ္မွာေတာ့ ေငြသားက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ကိုသာ

တစ္လုံး တစ္ခဲတည္း ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒအတိုင္း

ထုတ္ယူရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 

“အတိတ္ကံေၾကာင့္ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ႔ အသက္ ၈၀ မွာ ဒီထီေပါက္ခဲ့ရင္ ၂၆ ႏွစ္ ေက်ာ္တိုင္ထုတ္ယူခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္

ေနာက္ဘဝအထိ သင္သုံးစြဲခြင့္ရေနတဲ့ထီျဖစ္ေနၿပီ”လို႔ ေအာင္ဘာေလ ဆုေငြကိုယခုလိုထုတ္ေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ထီဝါသနာရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာပါတယ္။

 

ေအာင္ဘာေလထီ ၅၀၀၀ ေပါက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လူတစ္ေယာက္ကို တစ္ပတ္ကို ၂ သိန္းပဲထုတ္ခြင့္ေပးတဲ့

အေၿခ အေနနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ က်န္ေငြသိန္း၄၅၀၀/ ကို သီတင္းပတ္ ေပါင္း ၂၅၅၀ ပတ္နဲ႔

ဘဏ္ကို အႀကိမ္ေပါင္း ၂၅၅၀ ႀကိမ္သြားထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

ထီေပါက္တဲ့ေငြကို ကုန္စင္ေအာင္ထုတ္ယူဖို႔ဆိုတာ ဘဏ္ကို သြားထုတ္တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္နဲ႔

၆ လ ၾကာျမင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ထီဝါသနာရွင္က သုံးသပ္ျပထားပါတယ္။

Crd – Original

စစ္ေကာင္စီထုတ္ ထီကို အသက္ ၈၀ အရြယ္မွာ ေပါက္ခဲ့ရင္ ေနာင္ဘဝအထိ ထုတ္ယူသုံးစြဲ သြားနိုင္မည္ဟု ထီဝါသနာရွင္တစ္ဦးဆို

ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္၊၁၆ရက္

စစ္ေကာင္စီထုတ္ ထီကိုေပါက္ခဲ့ရင္ ေငြထုတ္ကန႔္သတ္ခ်က္မထားဘဲ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း အျပည့္အဝ ထုတ္ယူခြင့္ ရရွိမယ္လို႔

ေၾကးမႈံသတင္းစာမွာေခါင္းႀကီးတင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

ၿပီးခဲ့တဲ့ၾသဂုတ္လ၁၄ရက္ေန႔က စကစ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ထီဆုမဲခြဲေဝမႈကိုလည္း လက္ရွိခြဲေဝေပးတဲ့

၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ တိုးျမႇင့္ခြဲေဝေပးနိုင္ဖို႔နဲ႔ ထီေပါက္သူမ်ားကို

ထီဆုေငြ ထုတ္ယူရာမွာ ေငြထုတ္ကန႔္သတ္ခ်က္မထားဘဲ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း အျပည့္အဝထုတ္ယူခြင့္ရရွိနိုင္ဖို႔

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေအာင္ဘာေလထီ႐ုံးဌာနရဲ့ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးညီညီလွိုင္က ဆိုထားတာပါ။

 

သတင္းေခါင္းစဥ္မွာ အဲ့လို ေရးသားထားေသာ္လည္း သတင္းရွင္းလင္းျပထားတဲ့ စာပိုဒ္မွာေတာ့ ေငြသားက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ကိုသာ

တစ္လုံး တစ္ခဲတည္း ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြကိုေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒအတိုင္း

ထုတ္ယူရရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

 

“အတိတ္ကံေၾကာင့္ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ႔ အသက္ ၈၀ မွာ ဒီထီေပါက္ခဲ့ရင္ ၂၆ ႏွစ္ ေက်ာ္တိုင္ထုတ္ယူခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္

ေနာက္ဘဝအထိ သင္သုံးစြဲခြင့္ရေနတဲ့ထီျဖစ္ေနၿပီ”လို႔ ေအာင္ဘာေလ ဆုေငြကိုယခုလိုထုတ္ေပးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ထီဝါသနာရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာပါတယ္။

 

ေအာင္ဘာေလထီ ၅၀၀၀ ေပါက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လူတစ္ေယာက္ကို တစ္ပတ္ကို ၂ သိန္းပဲထုတ္ခြင့္ေပးတဲ့

အေၿခ အေနနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ က်န္ေငြသိန္း၄၅၀၀/ ကို သီတင္းပတ္ ေပါင္း ၂၅၅၀ ပတ္နဲ႔

ဘဏ္ကို အႀကိမ္ေပါင္း ၂၅၅၀ ႀကိမ္သြားထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

 

ထီေပါက္တဲ့ေငြကို ကုန္စင္ေအာင္ထုတ္ယူဖို႔ဆိုတာ ဘဏ္ကို သြားထုတ္တဲ့ အႀကိမ္ေပါင္း ၂၆ ႏွစ္နဲ႔

၆ လ ၾကာျမင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ထီဝါသနာရွင္က သုံးသပ္ျပထားပါတယ္။

Crd – Original

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *