တပ္တြင္းမွာ ၿငီးသံေတြက ဒီပြဲကို ျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္ၿပီတဲ့

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဖရဲသီးေလးမ်ား
***********
တပ္တြင္းမွာ ၿငီးသံေတြက ဒီပြဲကို ျမန္ျမန္ၿပီးခ်င္ၿပီတဲ့ သူ‌တို႔ေျပာတဲ့ပုံစံ ေလသံေတြက ျပည္သူျပန္န္ုင္ေစခ်င္ၿပီး မအလျပဳတ္က် စစ္တပ္ကို မူလအတိုင္း ျပန္ရွိေစ ေကာင္းေစခ်င္ေနၾကတယ္အဲလိုစိတ္သေဘာထားေတြ ေျပာင္းလဲလာတာကို လက္ခံ သေဘာက်ေပမယ့္ ဒီပြဲက အလိုလို ၿပီးသြားမယ္ သို႔ မအလ ျပဳတ္က်ေတာ့မယ္လို႔ သူတို႔ ယုံၾကည္ၿပီး ေျပာေနသလို ရွိေပမယ့္

ဒီပြဲကို အလိုလို ျပည္သူန္ိုင္ၿပီး အဆုံးသတ္ၿပီး ၿပီးသြားမယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္ လြယ္ကူ ေပါ့ပါးစြာ ေျပာဆို ၿငီးေနၾကတယ္ တကယ္ဆို ထိုသို႔ေျပာေနတာထက္ အားလုံး ျပည္သူဘက္ ပူးေပါင္းၿပီး ပါ၀င္လာသင့္ပါတယ္ဒီေနရာမွာ ခက္ခဲမႈက- အခ်ိဳ႕ကလည္း တပ္ကခ်ဳပ္ထိန္းထား လႈပ္မရလို႔- ေျပာင္းလွည့္ဖို႔ အားမသာ အခြင့္ေရးမရလို႔ သို႔- မအလအားမေထာက္ခံ ျပည္သူ႔ဘက္ပါေပမယ့္အေသမခံလိုၾကၿပီး ပြဲကို အဆုံးသတ္သြားေစဖို႔ႀကိတ္ေမၽွာ္လင့္ေနသူေတြ ရွိတယ္

သို႔အတြက္ ယခုလို ျပည္သူ႔ဘက္ပါၿပီး အေျခေန အခြင့္မရလို႔ ယခုလိုေတြ ေျပာဆိုၿငီးတြားေနေပမယ့္ ေနၿပီး ဒီပြဲကို အဆုံးသတ္ခ်င္ ေနၾကေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္ မပါ၀င္ပဲ အာဏာ႐ူးေတြ က်ရႈံးဖို႔ မလုပ္ေဆာင္ဘူးဆိုရင္ ၾကန႔္ၾကာ ခက္ခဲေနၾကအုံးမည္ဆိုတာ အသိေပးရင္းအနည္းဆုံးေတာ့ တပ္တြင္း ဆႏၶျပပြဲေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး နိုင္ငံအတြက္ ျပည္သူေတြလို ရင္းႏွီးေပးဆပ္လို႔ ရပါေၾကာင္း အသိေပးအႀကံျပဳရင္း မဟုတ္လည္း ေရွ႕တန္းမွာ ေသမည့္ အသုံးခ်ခံရမည့္ အတူတူေတာ့

ခုခ်ိန္ကစ ေသြးသစၥာရဲလို႔ တပ္တြင္း ပုန္ကန္ ဆႏၵျပမႈေတြကို ရဲ၀င့္စြာနဲ႔ ျပသၿပီး နိုင္ငံအတြက္ ရပ္တည္ရွင္သန္လို႔ရပါေၾကာင္း ျပည္သူ႔အတြက္ ၀န္းရံၿပီး ဒီပြဲကို အဆုံးသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလို႔ရပါေၾကာင္းအဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယခု အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္အား သူ၏ တပ္တြင္းကိုယ္၌က လက္မခံဘူးဆိုတာသိလၽွင္ ကမၻာက ခ်က္ျခင္းအေရးယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလို႔ရပါေၾကာင္း

ထို႔အတြက္ တပ္တြင္းဖရဲသီးေလးမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ လက္ခံႀကိဳဆိုၿပီး ကမ္းလင့္ေစာင့္စားေနပါေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔အတူ နိုင္ငံေတာ္သစ္ကိူ ေျပာင္းလည္တည္ေဆာက္ဖို႔ ရဲဝံ့စြာနဲ႔ ေတာ္လွန္ၿပီး အာဏာရွင္စစ္တပ္ စနစ္ကို ဒီေျမေရေလေပၚကေန အဆုံးသတ္ အျမစ္ျဖတ္ၾကပါစို႔ဟု ေႂကြးေၾကာ္ရင္းအေရးေတာ္ပုံေအာင္ဖို႔ ျပည္သူနဲ႔အတူ ေဖးမ ကမ္းလင့္ ပူးေပါင္းၾကပါစို႔ဟု န္ိုင္ငံ့ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဖိတ္ေခၚ လက္ကမ္းလင့္လိုက္ရပါသည္။
crd-#မင္းၾကည္ညိဳေန 🕊️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *