” နိုင္ငံေတာ္ကိုရိုးသားတဲ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ေျပာ”

နိုင္ငံေတာ္ကိုရိုးသားတဲ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္ေျပာ

နိုင္ငံေတာ္ကိုရိုးသားတဲ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ၾကမယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က ဒီကေန႔ မိန္႔ခြန္းထဲထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

“စစ္မွန္စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့နိုင္ငံေတာ္၊ ေခတ္မီဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာရဲ့အနာဂါတ္ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုရဲ့ ဆႏၵနဲ႔အညီ တည္ေဆာ

က္နိုင္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ကိုရိုးသားတဲ့နိုင္ငံေရးနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔တည္ေဆာက္ၾကပါမယ္၊တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအားလုံးက ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေလးေ

လးနက္နက္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။”လို႔ သူကေျပာပါတယ္။ေနာက္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလိုလားၾကတဲ့ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ နိုင္ငံခ်စ္၊

ျပည္သူလူထုကိုခ်စ္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ အင္အားသည္သာ အဓိကျဖစ္တယ္လို႔လည္းသူကဆိုပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္အသီးသီးမွာ မတည္ မၿငိမ္ျဖစ္ေအာ

င္၊ ပ်က္စီးယိုယြင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာေတြရွိတဲ့အျပင္ အစိုးရျပဳတ္က်ေရး၊ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေရးအတြက္ ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေန႐ုံသာမကဘဲ အားလုံးတန္ဖိုးထားရတဲ့ ျမန္မာ တိုင္း

ရင္းသားအားလုံးရဲ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာနဲ႔ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ကိုပါ အေျခအျမစ္ကစၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးေနတာေတြရွိေနတဲ့အေၾကာင္း ဒါကို အထူးသတိရွိရွိ၊ အသိရွိရွိ ျမင္ေတြ႕နို

င္ဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က ဒီကေန႔ မိန္႔ခြန္းထဲထည့္သြင္းေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္ စိတ္အားညႇိုးငယ္ဖြယ္

ရာမ်ားနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္လို႔လည္း သူကဆက္ေျပာခဲ့ပါတယ္။“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ဗုဒၶဘာသာ အဓိကကိုးကြယ္တဲ့နိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြအတြက္

စိတ္အားညႇိုးငယ္ဖြယ္ရာမ်ားနဲ႔ ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမပ်က္ေစရန္ ကၽြန္ေတာ္ အေလးထား ေဆာ

င္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္”လို႔ သူကဆိုပါတယ္။ေနာက္ၿပီး တပ္မေတာ္က တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA – Nation wide Cease fire Aggrement)ကိုလက္မွတ္ေ

ရးထိုး ထားတဲ့အတိုင္း ခိုင္မာစြာရပ္တည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေထာင္သြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က ဒီ

ကေန႔ မိန္႔ခြန္းထဲထည့္သြင္းေျပာဆိုထားတာရွိပါတယ္။“အၾကမ္းဖက္အျဖစ္ ေၾကညာထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွအပ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဖိတ္ေခၚပါတယ္”လို႔ ပါရွိပါတယ္။

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *