မန္တလေး မဟာအောင်မြေ စုပေါင်း သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြ

မန္တလေး မဟာအောင်မြေ စုပေါင်း သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၄

မန္တလေးတွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စုပေါင်းသပိတ်စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့ ညပိုင်းက အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်

ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မန္တလေး မဟာအောင်မြေ စုပေါင်း သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၄

မန္တလေးတွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စုပေါင်းသပိတ်စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့ ညပိုင်းက အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်

ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မန္တလေး မဟာအောင်မြေ စုပေါင်း သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၄

မန္တလေးတွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စုပေါင်းသပိတ်စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့ ညပိုင်းက အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်

ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မန္တလေး မဟာအောင်မြေ စုပေါင်း သပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၄

မန္တလေးတွင် မဟာအောင်မြေမြို့နယ် စုပေါင်းသပိတ်စစ်ကြောင်း ဦးဆောင်ကာ ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့ ညပိုင်းက အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ ဖြုတ်ချရေး မီးတုတ်များ ကိုင်

ဆောင်ကာ အင်အားပြည့် ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *