“ယုံၾကည္ရာ ေျခတစ္လွမ္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ငါးသန္း”

“ယုံၾကည္ရာ ေျခတစ္လွမ္း၊ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ငါးသန္း”
ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ အသက္နဲ႔ ဘဝေတြကို စေတးခဲ့ၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသူရဲေကာင္းတို႔အတြက္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္ျပတ္ေျခမႈန္းေရးအတြက္၊

အေရးေတာ္ပုံေအာင္နိုင္ေရးအတြက္၊ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ လွမ္းလိုက္တဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ့ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းတိုင္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အင္အားေတြပါ။
အခု ျပည္သူမ်ားအားလုံးရဲ့ အင္အားေတြကို အစြမ္းကုန္ထုတ္ျပဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

ေတာ္လွန္ေရးရဲ့ အဓိကမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔အတြက္ CRPH-OFP နဲ႔ Ministry of Defence –

National Unity Government of Myanmar တို႔မွ ဦးစီးၿပီး “5 Million Raffle Ticket Challenge” #5MillionChallenge ဆိုတဲ့ Global Campaign ေလးကို

ယေန႔ ၾသဂုတ္လ (၁၂) ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ Campaign ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ စုစုေပါင္း ငါးသန္း ပမာဏရွိတဲ့

Raffle Ticket ေတြကို အလႉေငြေကာက္ခံ ေရာင္းခ်သြားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ဖို႔ challenge

အလႉေငြ ပမာဏျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ျပည့္မီေအာင္ ကမၻာအႏွံ့မွာရွိတဲ့ CRPH – OFP Fundraisers မ်ားမွ အလႉေငြေကာက္

ခံေပးသြားမွာျဖစ္သလို၊ ဒီအစီအစဥ္မွာ ပါဝင္လႉဒါန္းၾကမယ့္ ျပည္သူေတြကို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္တဲ့ အေနနဲ႔လည္း Raffle Ticket ေတြကို ၾသဂုတ္လ လကုန္ပိုင္းကာလ

မွာ မဲႏွိုက္ေပးၿပီး ေတာ္လွန္ေရး အမွတ္တရ ပန္းခ်ီကားနဲ႔ အျခားပစၥည္းေလးေတြကို မဲေဖာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ျပဳလုပ္မည့္ Challenge Campaign သည္ ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ ေႏြဦးထီ နဲ႔ လုံးဝ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။

Challenge Campaign က ရရွိလာတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းကို အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွဦးစီး၍ ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ့အျပားမွာ

ရွိတဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားဝယ္ယူေရးတို႔ ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔အတြက္

ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

** 5 Million Challenge Campaign မွာ ပါဝင္လႉဒါန္းဖို႔အတြက္ Raffle Ticket ေတြဘယ္လို ဝယ္ယူရမလဲ?
အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ #5MillionChallenge campaign အတြက္ Raffle Ticket မ်ားကို CRPH – OFP ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္စာရင္း

သြင္းထားေသာ Official Fundraiser Network မွ အလႉခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံတြင္ မိမိတို႔ လႉဒါန္းလိုေသာ ေငြပမာဏ ႏွင့္အတူ မိမိတို႔၏ အမည္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္

ဖုံးနံပါတ္ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္လိပ္စာ ကို စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ Raffle Ticket နံပါတ္မ်ားရယူ ပါဝင္ လႉဒါန္းနိုင္ပါတယ္။

အလႉရွင္မ်ား စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ပါဝင္လႉဒါန္းနိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံတကာ Time Zone အလိုက္ CRPH-OFP အသိအမွတ္ျပဳ Fundraiser အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္လႉဒါန္းနိုင္မည့္ အင္တာနက္လိပ္စာမ်ားကို CRPH – OFP page မွာ မၾကာခင္ စုစည္းတင္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Time zone အလိုက္ ထပ္တိုး

Fundraiser မ်ားရွိပါက CPRH-OFP Page တြင္သာ တရားဝင္ထပ္မံ ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႏွင့္ CRPH – OFP page တြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ အျခား

မည္သည့္ အလႉခံ အဖြဲ႕အစည္းမၽွ ယခု 5 Million Challenge Campaign ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

** Raffle Ticket တစ္ေစာင္ရဲ့ ႏႈန္းထား
Raffle Ticket တစ္ေစာင္ကို အေျခခံအားျဖင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း Raffle Ticket ႏႈန္းထားမ်ားမွာ

မိမိတို႔ေနထိုင္ရာနိုင္ငံအလိုက္ အသုံးျပဳတဲ့ေငြေၾကး Currency ႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း exchange rate ေပၚမူတည္၍ အေျပာင္းအလဲ ရွိနိုင္ပါတယ္။

CRPH – OFP ႏွင့္ နိုင္ငံတကာ fundraiser မ်ားမွ မိမိတို႔ နိုင္ငံ အလိုက္ ေရာင္းခ် အလႉခံမည့္ ticket price ႏႈန္းထားမ်ားကို အေျခခံ US$ 10 ေပၚမူတည္၍

သင့္ေလၽွာ္သလို တိုင္ပင္ တြက္ခ်က္ထားမည္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ နည္းသည္မ်ားသည္ သေဘာမထားပဲ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း မိမိတို႔ နီးစပ္ရာ CRPH -OFP

အသိအမွတ္ျပဳ Fundraiser မ်ားထံတြင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ေမးျမန္းဝယ္ယူလႉဒါန္းနိုင္ပါတယ္။ နိုင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားကို ဤပို႔စ္တြင္ တင္ထားပါတယ္။

** အလႉရွင္ တစ္ဦးကို Raffle Ticket ဘယ္ႏွေစာင္ ဝယ္လို႔ရလဲ?
အလႉရွင္ေတြအတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ Raffle Ticketမည္မၽွဝယ္ယူခြင့္ရွိတယ္လို႔အေရအတြက္အားျဖင့္ ကန႔္သတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ မိမိတို႔လႉဒါန္းတဲ့ေငြပမာဏနဲ႔

ကိုက္ညီတဲ့ Raffle Ticket အေရအတြက္ ကို သက္ဆိုင္ရာ Fundraiser မွ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ – အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူေသာ အလႉရွင္အတြက္ Raffle Ticket တစ္ေစာင္ကို၁၀ ေဒၚလာ ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀၀ လႉဒါန္းမယ္ဆိုရင္ Raffle Ticket ၁၀ ေစာင္ နံပါတ္ ၁၀ ခုကို Fundraiser မွ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

** 5 Million Challenge Campaign မွာ လႉဒါန္းတဲ့အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ Certificate ရရွိမွာလား?
လႉဒါန္းသူတိုင္းအတြက္ လႉဒါန္းမႈႏွင့္ ညီမၽွေသာ Raffle Ticket နံပါတ္မ်ား ေပးအပ္သြားမည့္နည္းတူ မိမိလႉဒါန္းခဲ့ေသာ Fundriaser မ်ား ထံမွာ Email Address

စာရင္းေပးသြင္းထားေသာအလႉရွင္မ်ားအား CRPH – OFP မွ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တတပ္တအား ပါဝင္လႉဒါန္းမႈအား အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္လႊာကို အီးေမးလ္မွ တဆင့္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

** Raffle Ticket ေတြကို သိမ္းထားဖို႔ လိုလား?
ရည္မွန္းထားတဲ့ အလႉေငြ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းျပည့္မီသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အလႉရွင္ေတြအတြက္ အထူးတုံ႔ျပန္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ Raffle Ticket နံပါတ္မ်ား

ကို မဲေဖာက္ေပးၿပီး ေတာ္လွန္ေရး အမွတ္တရေလးပစၥည္းေလးေတြကို ဆုမဲအျဖစ္ ျပန္လည္ေပးအပ္မယ့္ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Ticket နံပါတ္ေတြကို

မည္သူနဲ႔မွ မၽွေဝျခင္းမျပဳဘဲ ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းထားေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ မိမိဝယ္ယူခဲ့သည့္ OFP fundraiser မ်ားထံတြင္ အမည္၊

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔မဟုတ္) အီးေမးလ္ လိပ္စာ စာရင္းသြင္းထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ဆုမဲေပါက္သည့္ အလႉရွင္မ်ားကို မိမိတို႔ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ Fundraiser မ်ားမွတဆင့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ရန္ ဆက္သြယ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ မဲေပါက္သူမ်ား၏ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ (သို႔မဟုတ္)

အီးေမးလ္ လိပ္စာ ႏွင့္ fundraiser ထံတြင္ ေပးထားေသာ စာရင္းကို တိုက္စစ္ၿပီးမွသာ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

** မဲေဖာက္တဲ့ အစီအစဥ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ ဘယ္မွာ သိနိုင္မလဲ? ဘယ္လိုဆုမဲမ်ိဳးေတြ ပါမွာလဲ?
မဲေဖာက္တဲ့ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို CRPH-OFP Page မွာ ၾသဂုတ္လေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္း ထပ္မံ ေၾကညာေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ပါဝင္မယ့္ဆုမဲေတြကေတာ့ တန္ဖိုးမျဖတ္နိုင္ေအာင္ အႏုပညာအင္အားႀကီးမားတဲ့ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအမွတ္တရ ေရးဆြဲထားေသာပန္းခ်ီကားမ်ား

ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို အဓိကဆုမဲမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ေတြရဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္မ်ားစြာလဲ

ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

** Raffle Ticket နဲ႔ ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ ေႏြဦးထီ က တူတူပဲလား?
CRPH – OFP ႏွင့္ Ministry of Defense (National Unity Government) တို႔မွ ျပဳလုပ္တဲ့ Raffle Ticket က 5 Million Raffle Ticket Challenge

ေဒၚလာ ၅ သန္း ၾသဂုတ္လအတြင္း ေကာက္ခံရရွိနိုင္ေအာင္ ကမၻာ့နိုင္ငံ အႏွံ့မွာ ရွိတဲ့ အလႉရွင္မ်ားအတြက္ CRPH-OFP Fundraisers မ်ားထံတြင္

ဝယ္ယူလႉဒါန္းနိုင္တဲ့ Ticket ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုမဲကို ေတာ္လွန္ေရး တန္ဖိုးရွိေသာ လက္ေဆာင္မ်ား သာ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ

ေႏြဦးထီကဲ့သို႔ ေငြေၾကးဆုမဲမ်ား ပါဝင္မႈ မရွိပါ။ ေအာင္လံလႊင့္ခ်ီ ေႏြဦးထီ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ

မၾကာခင္ေၾကညာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအစိုးရ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ #5MillionChallenge campaign မွာ လူတိုင္း အားႀကိဳးမာန္တက္ ပါဝင္လႉဒါန္းျခင္းျဖင့္

တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္နဲ႔ ဘဝေတြကို စေတးေပးေနၾကတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသူရဲေကာင္းရဲေဘာ္တို႔ရဲ့ ယုံၾကည္ရာ ေျခလွမ္းမ်ားအတြက္ အားျဖည့္ပါဝင္ကူညီၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

အေရးေတာ္ပုံေအာင္ကိုေအာင္ရမည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *