ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရပန္းစားခဲ့သူ ဦးရဲမင္းဦးအား

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရပန္းစားခဲ့သူ ဦးရဲမင္းဦးအား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ အမွတ္ (၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၅) ရဲစခ

န္းတို႔တြင္ ယမန္ေန႔က ထပ္မံအမႈဖြင့္လိုက္ေၾကာင္း အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီက ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကညာထားသည္။

ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဦးရဲမင္းဦးသည္ ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ ဒုၿမိဳ႕ေ

တာ္ဝန္၊ ေနျပည္ေတာ္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒၊ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရး ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ဦးရဲမင္းဦး အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ဒုတိယပတ္အတြင္းကလည္း ေနျပည္ေတာ္၊ လေရာင္ေတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမႈတြဲအျ

ဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း တရားလႊတ္ေတာ္ တြင္ တရားစြဲခံထားရေသးသည္။

ယခု အဂတိမႈျဖင့္ ထပ္မံအမႈဖြင့္ျခင္းသည္ ဦးရဲမင္းဦး အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ မီဒီယာစင္တာ တည္ေဆာက္မႈႏွ

င့္ လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းမ်ား လိုက္နာမႈ မရွိျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးျခင္းတို႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္ နစ္နာေစခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး အမႈဖြင့္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

၎အား ထပ္မံအမႈဖြင့္ထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ သည္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္နိုင္သည့္ ပုဒ္မတခု ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းကတည္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဦးရဲမင္းဦးသည္ အင္းစိန္ေထာင္ မေရာက္ခင္ စစ္ေၾကာေရးတြင္ နံရိုးမ်ား က်ိဳးသ

ည္အထိ ႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ခဲ့သလို ၎အား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၉ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုကာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားလ်က္ ရွိသည္။

ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၉ သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းကျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္တိုက္စိုးကျဖစ္ေစ၊ ကုန္သည္ကျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စား လွယ္ကျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္မကင္းေသာ ယုံၾ

ကည္အပ္ႏွံေရး ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက တသက္တကၽြန္းဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း

ခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးရဲမင္းဦးသည္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္

NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအား မဲရလဒ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ အသာရကာ အနိုင္ရထားသူ ျဖစ္သည္။

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *