ရိုဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ တရားမၽွတမႈႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစြမ္းကုန္တိုက္ပြဲ၀င္မည္ဟု NUG ဒု၀န္ႀကီးဆို

ရိုဟင္ဂ်ာအပါအ၀င္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ တရားမၽွတမႈႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစြမ္းကုန္တိုက္ပြဲ၀င္မည္ဟု NUG ဒု၀န္ႀကီးဆို

ရိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ၏ တရားမၽွတမႈ တန္းတူမႈႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အစြမ္းကုန္တိုက္ပြဲဝင္မည္ဟု NUG ၏

ဒုဝန္ႀကီးေျပာသည္။

 

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား မတရားက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳးစုတစ္စုအေပၚ မတရားက်ဴးလြန္မႈသည္ အျခားလူမ်ိဳးအေပၚ မတရားက်ဴးလြန္ရာေရာက္

သည္ဟု ခံယူေၾကာင္း အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ NUG ၏ အမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္ နဲ႔ ကေလးသူငယ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး မအိသဥၨာေမာင္က ဆိုသည္။

 

အတိတ္ကို တာဝန္ယူရင္း၊ အနာဂတ္ကိုလည္း ေမၽွာ္ၾကည့္ရမည္ဟု ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ခံရမႈ ျပန္လည္အမွတ္ရျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အတြက္ သတင္း

ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

 

“ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီး၊ လူငယ္နဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြအတြက္သာမကဘဲ ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံအတြက္ တရားမၽွတမႈ၊ တန္းတူညီမၽွမႈနဲ႔ အေျခခံ

လူ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ အစြမ္းကုန္တိုက္ခိုက္ကာကြယ္ေပးမယ္”ဟု ဒုဝန္ႀကီးက ကတိသစၥာျပဳထားသည္။

 

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Human Rights Watch ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစ၍ စစ္တပ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကို သတ္ျဖတ္တာ၊

မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္တာ၊ မတရားဖမ္းဆီးတာအျပင္ ေနအိမ္ေတြ မီးရွို႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရ၆ သိန္းေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံဘက္သို႔

ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

 

လက္ရွိခ်ိန္ထိ ရိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၈၆၀,၀၀၀ သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္သည့္ Cox’s Bazar တြင္ေနထိုင္ရဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ က်န္ခဲ့သည့္

ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရ ၁၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ေနထိုင္ေနရဆဲ

ျဖစ္သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *