လက္နက္ႀကီးထုလို့ ကိုယ္ဝန္သည္နဲ့အဘုိးအဘြားမ်ားခ်ီပိုး ထြက္ေျပးေနရ

စစ္ေကာင္စီတပ္လက္နက္ႀကီးဒဏ္ေၾကာင့္ ရြာလုံးကၽြတ္ထြက္ေျပး           မင္းတပ္/ဩဂုတ္ ၂၃

မင္းတပ္တြင္ စစ္ေကာင္စီတပ္က  လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္  ပစ္ခတ္မႈရွိသျဖင့္   ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက

ရြာလုံးကၽြတ္   တိမ္းေရွာင္ေ   နရသည္မ်ား  ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားအေျပာ    အရသိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္      အတြင္း     ရွိခြီးရိန္ရြာထဲကို   စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားက

ပစ္ခတ္   ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္   ထြက္ေျပးၾကရသူ ရြာသားမ်ားႏွင့္    အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွလူမ်ား

စုစုေပါင္း ၆၀၀ ခန႔္ရွိသည္။

 

”ကၽြန္ေတာ္တို႔အခု ေတာထဲမွာေရာက္ေနတာ မိုးကလည္းအရမ္းရြာေနတယ္    ရြာထဲမွာ

ကိုယ္ဝန္သည္ေ     တြေကာ၊  အသက္ ၈၀ေက်ာ္     ၊၉၀ေက်ာ္  အဘိုးအဘြားေတြကအစ

ခ်ီပိုးၿပီးေျပးေနရတယ္။”  ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

အၾကမ္းဖက္တပ္က  မင္းတပ္အနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တစ္ရြာဝင္တစ္ရြာထြက္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား

ထိုးလၽွက္ရွိၿပီးရြာထဲရွိ    ေနအိမ္မ်ားကို   ဖ်က္စီးျခင္း၊ စတည္းခ်သည့္ အနီးအနားရွိ ၾကက္၊ဝက္မ်ားကို

 

သတ္စားျခင္းမ်ားႏွင့္       ေနအိမ္အတြင္းရွိ   ပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္ၾကေၾကာင္း     ေဒသခံမ်ားက

ေျပာသည္။

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *