[ သံမဏိလိပ္ျပာ၏ စိန္ေခၚၾကဳံးဝါးသံ ]

လိပ္ျပာေတာင္ပံခတ္သံနဲ႔တင္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ေနၿပီ (သို႔) သူမကိုယ္တိုင္ ၈၈,က အခ်ိဳးေတြ ၂၁,မွာ လာမလုပ္နဲ႔ဟု ကမၻာႀကီးကို ေျပာေနၿပီ .
[ သံမဏိလိပ္ျပာ၏ စိန္ေခၚၾကဳံးဝါးသံ ]
******
သူမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကိဳေျပာခဲ့တဲ့စကားေတြကို ျပန္ၾကားေယာင္ၿပီး က်က္သီးထမိတာေတာ့အမွန္ပဲ” တခ်ိန္ က်မကို ေထာက္ခံေနတဲ့ သူေတြကပဲ က်မကို ဆန႔္က်င္သြားၾကမွာပါ “” လူႀကိဳက္မ်ားခ်င္မွေတာ့ နိုင္ငံေရး မလုပ္ပဲ ဇာတ္ပဲကမွာေပါ့ “” ျပည္သူသာ အဓိက “စသည့္ စကားရပ္ေတြဟာ ေရွ႕ျဖစ္လာမည့္ ႀကိဳတင္ နမိတ္ဖက္ နိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြဆိုတာ

ဒီေတာ့ အကယ္၍ ယခုအေရး စကစက်ရႈံးၿပီး ထြက္ေပါက္ ပိတ္မိေနရင္ ျပည္သူနဲ႔ သူမကို ျပန္လွည့္တိုက္ေပးဖို႔ သူမကို လႊတ္ေပးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမယ္ စသည္ျဖင့္နဲ႔( မရခဲ့လ်င္ ခ်ီးနား UN လမ္းေၾကာင္းခင္းမႈနဲ႔ )UN မွလည္း NUG ကို အျပည့္၀ မေထာက္ခံပဲ ႏွစ္ဖက္လုံးကို အသိမွတ္မျပဳေသးပဲ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ၿပီး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ စကစကို ဖိအားေပးခဲ့ရင္ထိုအခ်ိန္ ခ်ီးနား UN လမ္းေၾကာင္းခင္းမႈနဲ႔ ထြက္ေပါက္ပိတ္မိ‌ေနတဲ့ မအလအႀကိဳက္ျဖစ္ၿပီး(မဟုတ္လ်င္ ခ်ီးနားက NLD ပါတီကို ေထာက္ခံေၾကာင္းနဲ႔ မအလအား ခ်ိီတုတ္ အၾကပ္ကိုင္ထားလို႔ရသည္ဆိုတာ)

သို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဆူံးထြက္ေပါက္ခ်န႔္ျဖစ္တဲ့ လုပ္ကြက္ကို ေဖာ္ေဆာင္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး သူမကို လႊတ္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမယ္ လုပ္လာမယ္သိူ႔ဆို ထိုအခ်ိန္ဆို ဘာျဖစ္မည္လဲ ??သူမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း” တခ်ိန္ က်မကို ေထာက္ခံေနတဲ့ သူေတြကပဲ က်မကို ဆန႔္က်င္သြားၾကမွာပါ ” ဆိုတဲ့ အရာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ဒါက မအလ စကစ အႀကိဳက္ သတ္ကြင္းပါပဲဒါဟာ ဘာလဲဆိုေတာ့ မားသားစုဟာ သူ႔လမ္းစဥ္အတိုင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမယ္ေျပာလာရင္ ျပည္သူဟာ လက္မခံ ဆန႔္က်င္ၿပီး” ေသြးေႂကြးမွာ ေဆြးေႏြးစရာမရွိ အဆုံးထိ တိုက္မယ္ ျဖစ္လာမယ္ ”

ထိုအခ်ိန္ GLee ေတြက ခြထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ပဲ ေျပာၾက တိုက္တြန္း ဖိအားေပးၾကမယ္သို႔ေပမယ့္ ထိုအခ်ိန္ၾကရင္ ယုံတယ္ …. !!!ယုံတာမွ ၈၈, က ေစာက္ခ်ိဳး‌ေတြ ၂၁,မွာ လာမလုပ္နဲ႔လို႔ သူမ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ရမလဲ သာ၀ရာလို႔ ‌မထီမဲ့ျမင္နဲ႔ ေျပာမွာကို ယုံၾကည္တာဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ သူမ ဆုတံဆိပ္ေတြ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခံခဲ့ရတာေတာင္ မမႈပဲ ခုထိ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ေတာ္လွန္ေနတဲ့သူဆိုေတာ့ ‌ေဆြးေႏြးညႇိႏွ္ုင္းမႈနဲ႔ မရတဲ့ သူမကိုယ္တိုင္ သိျမင္သြားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ရဲ့ အက်င့္သိကၡာကို ျပန္ကူညီကယ္ဆယ္လို႔မရ‌ေတာ့ဘူးဆိုတာ

လက္ခံသြားတဲ့ သူမအဖို႔ထိုသို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္ကို အထူးသျဖင့္ မအလကို အျပတ္သားဆုံး စကားေတြနဲ႔ ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး န္ုင္ငံအတြက္ပဲ ျပည္သူ႔ဆႏၶကို အေလးထားၿပီး ဦးတည္ ရပ္တည္ခဲ့တယ္ဆိုတာ သို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ သူမကို အသုံးခ် ခုတုံးလုပ္ၿပီး ျပည္သူနဲ႔ျပန္တိုက္ေပးမည့္ န္ုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဆိုပါကသူမ အျပတ္သားဆုံး ေျပာဆိုမည့္ စကားမ်ားဟာ” ဥပေဒအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မယ္ ”

” ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္းသာ ျဖစ္ေစ လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ “ဟူေသာ စကားရပ္ စကားလုံးမ်ားမွ အပ မည္သည့္အရာမွ သူမေျပာဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါဟု ရဲ၀င့္စြာ ေျပာလိုပါတယ္ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အဲလိုသာ အ‌ေစာႀကီးထဲက ျပတ္သားစြာမလုပ္ေဆာင္ပဲ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းရမယ္ ရမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေရးခင္းႀကီးမွန္းသိရင္ သူမ ဒီေလာက္ထိ သူ႔ျပည္သူကို အရင္းႏွီးမခံပဲ သူကိုယ္၌ အဖမ္းစေတးမခံပဲ အလြတ္ ေရွာင္ထြက္လာလို႔ရတယ္ ခဲ့မည္ဆိုတာ( ကိုဗစ္နဲ႔ေတာင္ သူ႔ျပည္သူသား တစ္ေယာက္ အထိမခံ အေသမခံတာကို သိရွိနားလည္ၾကပါေစေသာ္ )

သို႔ေၾကာင့္ …- အာဏာရွင္စစ္တပ္ကို အျမစ္ျဖတ္ဖို႔- ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မညႇိႏွိုင္းခ်င္လို႔- ယခုပြဲ ျပည္သူ အလုံးစုံ အျပည့္၀ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုတာ ယုံၾကည္လို႔သူမကိုယ္၌ ေဘးထြက္ ေရွာင္ခြာေပးၿပီး ယခုပြဲကို အျမစ္ျပတ္ေစ နိဂုံးခ်ဳပ္ေစခ်င္သည္ဆိုတာယခုလို ဗ်ဳဟာ ကစားကြက္ အခင္းက်င္းက UN ကမၻာနဲ႔ ခ်ီးနား စကစတို႔ရဲ့ အသူံးခ် ခုတူံးလုပ္ျခင္းနဲ႔ နိုင္ငံေရးကစားမႈမွလည္း ေရွာင္လြဲေသြဖယ္ၿပီးသားနဲ႔ အနိုင္ရလာဒ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးတဲ့ နည္းဗ်ဳဟာဆိုတာဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ …

ကမၻာကိုကိုင္လႈပ္နိုင္တဲ့ အာဆီယံက ရြံမုန္းေၾကာက္ရတဲ့ ခုထိ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာပိတ္ခံထားရတယ္ဆိုတဲ့ ဘယ္ဂ်ီယံသား စေတာ့ကစားသူပရို ဂ်ဳးလူမ်ိဳး DASSK ရဲ့မိတ္ေဆြ ဆိုးေဂ်ာ့ဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီမရနိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုမႈကိုသူမ သံမဏိလိပ္ျပာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်မ ရေအာင္ လုပ္ျပမယ္ဟု စိန္ေခၚ ၾကဳံးဝါးထားလို႔ပဲ ျဖစ္ေလသည္သို႔ေၾကာင့္ ယခုေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးသည္ လိပ္ျပာေတာင္ပံခတ္သံနဲ႔တင္ ေအာင္ပြဲဆင္ေနနိုင္ၿပီဆိုတာ အသိေပးရင္း အေရးေတာ္ပုံ မစခင္ကတည္းက နိုင္ေန ေအာင္ေနၿပီဟု ။
crd-#မင္းၾကည္ညိဳေန 🕊️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *