အင္းစိန္ေထာင္ဆူတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး န.စ.ကျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ရဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္

အင္းစိန္ေထာင္ဆူတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး န.စ.ကျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ရဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၂၃-၂၀၂၁
UT(VOM)
ေမး။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္း ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အခ်ဳပ္သားမ်ား ေထာင္

ဆူမႈျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပြားမႈကို ေျပာၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

အက်ဥ္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခ်မ္းေအးေက်ာ္ကေျဖ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ အခ်ဳပ္

သားေတြကေနၿပီးေတာ့ ဆူပူမွ ျဖစ္ဘာရွိပါတယ္။ ဆူပူမႈျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ တာဝန္ရွိတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းဦးစီးမႉးညႊန္မႉးတို႔၊ အင္းစိန္ ေထာင္ပိုင္တို႔က ဆူပူမႈျဖစ္

တဲ့ အခ်ဳပ္သားေတြကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ လိုလားခ်က္ ေတြ၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ သြားၿပီးေမးျမန္းတယ္။ ညႇိႏွိုင္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေပးတ

ယ္။ ေဆြးေႏြးမႈကို သူတို႔က လက္ခံၿပီးေတာ့ ၉ နာရီခြဲေလာက္မွာ ေအးေဆးျဖစ္သြားပါၿပီ။

သူတို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္က ထိန္းသိမ္းထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြ နိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ မပါတဲ့အ

ဖြဲ႕ေတြက ေတာင္းဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ပထမတစ္ေခါက္ ၆ လပိုင္းမွာတုန္းကလည္း စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးရမယ့္ သူဆိုရင္ လႊတ္ေပး

ခဲ့တာပဲ။ အခုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးတယ္ဆိုတာ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ တခ်ိဳ႕ အမႈေတြက ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္မစစ္ေဆးနိုင္ေပမယ့္ ျပစ္ဒဏ္က်တဲ့ ကာလေ

လာက္နဲ႔ တူညီတဲ့ အေနအထားေတြျဖစ္တာေပါ့။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးတာေပါ့။ အဲ့အေပၚ မွာမူတည္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကက်ေ

တာ့ မပါဘူးေပါ့၊ သူတို႔ကိုပဲ မတရားဖိႏွိပ္သလိုမ်ိဳး ယူဆၿပီးေတာ့ သူတို႔က ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာေပါ့

ေထာင္ဝင္စာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး ေထာင္ဝင္စာ ဧည့္သည့္ေတြ႕ဆုံခြင့္ကို ဆိုင္းငံ့ထားတယ္။ ဆိုင္းငံ့ထားတဲ့အဓိ

ကအေၾကာင္းအရင္းက ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကလည္း မ်ားတယ္၊ ကူးစက္မႈကလည္း ျမန္ဆန္တဲ့အတြက္ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ဆုံတဲ့ လူေတြက အမ်ားႀ

ကီးေပါ့။ ဒီအက်ဥ္းေထာင္မွာရွိတဲ့လူေတြအကုန္လုံးကို အျပင္က လူေတြအကုန္ လုံးက လာေတြတဲ့အခ်ိန္မွာ လူစုလူေဝးျဖစ္ေပၚမွာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ လူစုလူေ

ဝးျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္တဲ့ အေနနဲ႔ ေထာင္ဝင္စာေတြ႕ ဆုံျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားတာေပါ့။ ေထာင္ဝင္စာ မေတြ႕ ဆုံရေပမယ့္ အထဲမွာ ရွိတဲ့ အက်ဥ္းသား ၊ အခ်ဳပ္

သားေတြကို က်န္တဲ့အျပင္က သူတို႔ရဲ့ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြကေတာ့ ေထာင္ ဝင္စာ ပါဆယ္ပစၥည္းေပးလို႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုေတာ့ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးထားပါတယ္။

ၿပီးရင္ အျပင္က မိဘေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္လုပ္ဖို႔ စာေရးသားခြင့္ေတြကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္ရဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ၿ

ပီးရင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပါ့။

အက်ဥ္းေထာင္လာအပ္ကတည္းက၊ အက်ဥ္းေထာင္ကေန လက္ခံကတည္းက သူတို႔ကို ေထာင္ဝင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ဆိုတာရွိတယ္။ အဲ့လိုမ်ိဳး စ

စ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ လက္ခံတယ္ကပ္ေရာဂါ ေတြ မျဖစ္တုန္းကလည္း အက်ဥ္းေထာင္ကိုလာအပ္တဲ့ ဘယ္အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သားမဆို ေထာင္ ဝင္က်န္း

မာေရးစစ္ေဆးခ်က္ ဆိုတာရွိတယ္။

အဲ့ဒါကို စစ္ကိုစစ္ရတယ္စစ္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔ရဲ့ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈ ရွိ/ မရွိ။ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဘာအနာတရရွိလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ က်န္တဲ့ ဘာေရာဂါ ေတြရွိ

လဲ။ ဒါေတြ ေသခ်ာစစ္ေဆးစိစစ္ၿပီးေတာ့မွ လက္ခံတာပါ။

အဲ့ဒီလိုဘာေၾကာင့္ လက္ခံလဲဆိုရင္ ဒီအက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သားတစ္ေယာက္က အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထားသင့္လား၊ မထားသင့္ဘဲနဲ႔ အျပင္ေဆး႐ုံမွာပဲ တင္

ထားရမယ့္လူလားဆိုတာ ေသခ်ာစစ္ေဆးတာ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒဏ္ရာ ေတြဗလပြနဲ႔ လာအပ္တယ္ဆိုရင္ အက်ဥ္းေထာင္မွာဘဲ ထိန္းသိမ္းလို႔အဆင္

မေျပဘူးဆိုရင္ ျပင္ပ ေဆး႐ုံတခါတည္း တင္ပို႔ၿပီးေတာ့ ကုသေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *