အတိုက္အခံမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေရး ရပ္ေက်းျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႕ရန္ စစ္ေကာင္စီ စဥ္းစား

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေၾကာင္း ျပသနိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္အာဏာသိမ္းအုပ္စုအေနျဖင့္

႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္၌ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အတိုက္အခံျပဳသူမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ရပ္ေက်းျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေရးကို

စဥ္းစားလ်က္ရွိေနသည္ဟု နိုင္ငံပိုင္သတင္းက အဂၤါေန႔တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 

ႀကီးမားေသာ ဒီမိုကေရစီ လိုလား ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္၏ ေသြးေျမက် ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ေစေသာ

ေဖေဖာ္ဝါရီ အာဏာသိမ္းမႈအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ခ်ိန္မွစကာ နိုင္ငံသည္ ဝ႐ုန္းသုန္းကား

အေျခအေန ၾကဳံႀကိဳက္ေနသည္။

 

ေဒသ ‘ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးအုပ္စုမ်ား’က စစ္တပ္အား ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး အမဲလိုက္ရိုင္ဖယ္ တူမီးေသနတ္မ်ား၊

ယာယီေတာတြင္းစက္႐ုံထုတ္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ပင္ ခုခံတိုက္ခိုက္ၾကသည္။

 

အာဏာမသိမ္းခင္ကတည္းက စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ား ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

အဖြဲ႕ ၂၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အသစ္ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးအုပ္စုမ်ားေၾကာင့္

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ထပ္ေလာင္းအားျဖည့္ေနသည္။

 

စစ္အာဏာသိမ္းအုပ္စုက ကိုယ္ကိုကို သတ္မွတ္ေခၚေဝၚေသာ နိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီသည္

‘ေက်းရြာျပည္သူ႔စစ္တပ္မ်ား စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းေရး’ ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု နိုင္ငံပိုင္ Global New Light of Myanmar

သတင္းက အဂၤါေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ဆန႔္က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးသူမ်ားကို ဆုေၾကးေငြ ထုတ္ေပးေရးကိုလည္း

စစ္ေကာင္စီက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လက္နက္ႏွင့္ စစ္သင္တန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေနသည့္ နိုင္ငံအစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားမွ

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ‘ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန႔္တားေရး’ကိုလည္း ေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ယခင္က အေျခစိုက္ခဲ့သည့္ သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ David Mathieson က စစ္တပ္အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား

ႀကီးထြားေနၿပီျဖစ္ရာ မည္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္အတြက္မွ စိတ္ပါလက္ပါ စာရင္းေပးသြင္းၾကမည့္သူ မ်ားမ်ားစားစား ရွိနိုင္လိမ့္မည္

မဟုတ္ဟု ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာသည္။

 

“ဒါအျပင္ စစ္သင္တန္းေပး၊ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးလိုက္သူေတြက တစ္ဖက္အတြက္ျဖစ္သြားမွာမ်ိဳး တပ္မေတာ္အေနနဲ႔

အက်ပ္ရိုက္စရာလည္း ရွိေနတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

 

နိုင္ငံအႏွံ့တြင္ ႀကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ကာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္

အုပ္စုတစ္စုႏွင့္ ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲ၌ စစ္တပ္က လက္နက္အေျမာက္ႀကီးမ်ား အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။

 

စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ရာထူးမွ ထြက္ခြာရန္ ျငင္းပယ္ထားသူ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက စစ္ကိုင္းတြင္

ျပည္သူ ၄၀ အား အစုျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ သတင္းအား ကုလသမဂၢအား တပ္လွန႔္သတိေပးခဲ့သည္။

 

ထိပ္တိုက္တိုက္ပြဲမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ နယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ္လည္း နိုင္ငံ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ မႏၲေလး၌

ဇြန္လအတြင္းက လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲတစ္ရပ္အတြင္း ဆႏၵျပသူ ေလးဦးႏွင့္ စစ္အရာရွိႏွစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

 

အာဏာသိမ္းၿပီးမွစကာ လုံျခဳံေရးတပ္မ်ား သတ္ျဖတ္ခဲ့သူေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ရွိေနေၾကာင္း

ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တစ္ရပ္က ဆိုသည္။ စစ္တပ္ကမူ ေသဆုံးႏႈန္းက အေတာ္ေလး နည္းသည္ဟု

ေျပာထားသည္။

crd-

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *