အာဖဂန္အေရး သမၼတ ဘိုင္ဒန္ မိန႔္ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္-

အာဖဂန္အေရး သမၼတ ဘိုင္ဒန္ မိန႔္ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္-

(၁) ကန္ဟာ အာဖဂန္ေျမေပၚမွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ အႏွစ္(၂၀)ၾကာ စစ္ဆင္ေရးရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က

အယ္လ္ေကးဒါးေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ရာသာျဖစ္ပြီး၊ တာလီဘန္ဆိုတာ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ေပၚလာတဲ့

ၿခိမ္းေျခာက္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း၊

(၂) အာဖဂန္ေတြဟာ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊

ဒီအတြက္ ကန္တစ္ေယာက္တေလမွ အသက္ေတြထပ္ေပးဖို႔ မထိုက္တန္ေတာ့ေၾကာင္း။

 

(၃) တာလီဘန္တို႔အဖို႔ ရဲတင္းၿပီး ကန္ေတြကို တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးဆပ္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား

ၾကဳံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

(၄) ကန္သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အတိတ္က အမွားမ်ိဳး ထပ္လုပ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း။

(ဒီတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒၚလာထရီလီယံခ်ီၿပီး အရႈံးေပၚခဲ့တာကို ရည္ရြယ္ပုံရ)

 

(၅) ကန္တပ္ေတြ အာဖဂန္ေျမေပၚက ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဟာ အေမရိကန္အတြက္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့

လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

(၆) လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဆိုးတရားေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္း ႀကီးစြာျဖစ္ေသာ္လည္း

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေနာင္တရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊

 

(၇) နိုင္ငံကို ကယ္တင္ဖို႔ထက္ အေရးႀကီးခ်ိန္မွာ ထြက္ေျပးတဲ့ အာဖဂန္သမၼတ၊ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေတြ၊

နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သရဲေဘာေၾကာင္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိရဲ့ဒီမတိုင္ခင္ အႀကံေပးခ်က္ကို

အာဖဂန္သမၼတက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊

 

(၈) ကန္အေနနဲ႔ အာဖဂန္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ ရပိုင္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ

ရပ္တည္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုံးမေတာ့ အာဖဂန္လူမ်ိဳးေတြအဖို႔ ကိုယ့္ဘာသာ

ဆက္ၿပီး ရွင္းၾကေပေတာ့၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးၾကေပေတာ့လို႔ ေျပာလိုက္တာပါပဲ။

 

ဒီမိန႔္ခြန္းေၾကာင့္ ကန္သမၼတကို ေဝဖန္သူေတြ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ

တာဝန္မဲ့ ပ်က္ကြက္မႈ”လို႔ ဆိုေနၾကပါတယ္။

Photo Credit: AP, Crd – Net Se Taw

—————

အာဖဂန္အေရး သမၼတ ဘိုင္ဒန္ မိန႔္ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္-

(၁) ကန္ဟာ အာဖဂန္ေျမေပၚမွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ အႏွစ္(၂၀)ၾကာ စစ္ဆင္ေရးရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က

အယ္လ္ေကးဒါးေတြကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ရာသာျဖစ္ပြီး၊ တာလီဘန္ဆိုတာ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ေပၚလာတဲ့

ၿခိမ္းေျခာက္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

(၂) အာဖဂန္ေတြဟာ ၎တို႔ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကၿပီး၊

ဒီအတြက္ ကန္တစ္ေယာက္တေလမွ အသက္ေတြထပ္ေပးဖို႔ မထိုက္တန္ေတာ့ေၾကာင္း။

 

(၃) တာလီဘန္တို႔အဖို႔ ရဲတင္းၿပီး ကန္ေတြကို တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးဆပ္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား

ၾကဳံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

(၄) ကန္သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အတိတ္က အမွားမ်ိဳး ထပ္လုပ္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း။

(ဒီတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒၚလာထရီလီယံခ်ီၿပီး အရႈံးေပၚခဲ့တာကို ရည္ရြယ္ပုံရ)

 

(၅) ကန္တပ္ေတြ အာဖဂန္ေျမေပၚက ႐ုပ္သိမ္းျခင္းဟာ အေမရိကန္အတြက္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့

လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

 

(၆) လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အဆိုးတရားေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္း ႀကီးစြာျဖစ္ေသာ္လည္း

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေနာင္တရမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊

 

(၇) နိုင္ငံကို ကယ္တင္ဖို႔ထက္ အေရးႀကီးခ်ိန္မွာ ထြက္ေျပးတဲ့ အာဖဂန္သမၼတ၊ စစ္တပ္အႀကီးအကဲေတြ၊

နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သရဲေဘာေၾကာင္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိရဲ့ဒီမတိုင္ခင္ အႀကံေပးခ်က္ကို

အာဖဂန္သမၼတက လက္မခံခဲ့ေၾကာင္း၊

 

(၈) ကန္အေနနဲ႔ အာဖဂန္လူမ်ိဳးေတြရဲ့ ရပိုင္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ

ရပ္တည္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုံးမေတာ့ အာဖဂန္လူမ်ိဳးေတြအဖို႔ ကိုယ့္ဘာသာ

ဆက္ၿပီး ရွင္းၾကေပေတာ့၊ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးၾကေပေတာ့လို႔ ေျပာလိုက္တာပါပဲ။

 

ဒီမိန႔္ခြန္းေၾကာင့္ ကန္သမၼတကို ေဝဖန္သူေတြ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ

တာဝန္မဲ့ ပ်က္ကြက္မႈ”လို႔ ဆိုေနၾကပါတယ္။

Photo Credit: AP, Crd – Net Se Taw

—————

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *