ေနျပည္ေတာ္မွ “အေသေကာင္မ်ား”ႏွင့္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ လာစကားေျပာျခင္း

ဆြန္ေကာ့ရွန္၏ မၾကာေသးမီက ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသည္ သိုသိုသိပ္သိပ္ ၿပီးဆုံးသြားသည္။ ၎တို႔၏ အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဘ့ဂ်င္းက အဂၤါေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။ သူသည္ စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီး ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျဖဳတ္ခ်ခံ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ သူ၏ေတာင္းဆိုမႈကို စစ္ေကာင္စီက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

စစ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည္မွာ စစ္ေကာင္စီက ထိုခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ဆိုပါက ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပည္ပမွ အဆင့္ျမင့္ ဂုဏ္သေရရွိ အရာရွိတဦး လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ စစ္ေကာင္စီ၏ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရွ႕ဆုံးမ်က္ႏွာဖုံးသတင္း ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုသတင္းကို စတင္ထုတ္ျပန္သည္မွာ တ႐ုတ္နိုင္ငံဘက္က ျဖစ္ေနသည္။ ထိုအထူးသံတမန္သည္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရး ရႈခင္းႏွင့္ ကိုဗစ္နိုင္တင္း တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို (စစ္အရာရွိမ်ားႏွင့္) ေဆြးေႏြးေၾကာင္း တ႐ုတ္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနေျပာခြင့္ရသူ ဝမ္ေဝဘင္က အဂၤါေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆုံး သတင္းစကားမွာ ဝမ္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရသည္။ “လူမႈတည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေစာလၽွင္စြာ ျပန္လည္စတင္ေရး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အားထုတ္မႈမွ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အခန္းက႑ကပါဝင္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔က နိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူ အေလးထားေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ား၏ နားမ်ား ျဖတ္ကနဲ လႈပ္သြားေစသည္မွာ ေနာက္ဆုံးမွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေစာလၽွင္စြာျပန္လည္စတင္ေရး ဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

စစ္ေကာင္စီအရာရွိမ်ားႏွင့္ သူ၏ အစည္းအေဝးမ်ားအတြင္း ဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ နယ္စပ္လုံျခဳံေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာေသးမီက ျပင္းထန္လာေနသည္။ နယ္စပ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တ႐ုတ္နိုင္ငံက လၽွို႔ဝွက္ေထာက္ခံေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း သံသယရွိေနသည္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ဘက္တို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပႆနာကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စစ္ေကာင္စီအၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ တ႐ုတ္က ေနရာထိုင္ခင္း စီစဥ္ေပးနိုင္သည္။

အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ သတိထားေန

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ၏ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံႀကီးႏွင့္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ နိုင္ငံျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာျပႆနာတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ားအသင္း ASEAN အေနျဖင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညႇိႏွိုင္းေပးသည့္ အခန္းမွ ပါဝင္ရန္ ေျပာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ASEAN အထူးသံတမန္သည္ နိုင္ငံေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမွ မၾကာေသးမီက ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ၎၏ ခရီးစဥ္မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မေရမရာျဖစ္ေနသည္။

ေမလအတြင္းက ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ က်န္ေက်ာင္က ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း ဖရိုဖရဲအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ သံတမန္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆိုၿပီး ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အေျခအေနကို ယိုယြင္းေစနိုင္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ပင္ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ မိတ္ေဆြနိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ေက်ာက္က ေျပာၾကားၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံသည္ ASEAN ၏ သံတမန္ေရး အားထုတ္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာသည္။NLD သည္ ဖ်က္သိမ္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္သည္ စစ္ေကာင္စီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မုန္းတီးမႈအတြက္ လြန္စြာအံ့ၾသသြားသည္“နိုင္ငံကို ပုံမွန္အေျခအေနျပန္ေရာက္ေစဖို႔ နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒမူေဘာင္ေတြအတြင္းကေန သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး နိုင္ငံေရးအေျဖရွာဖို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တခုကို က်ေနာ္တို႔ ဖန္တီးေပးသင့္တယ္” ဟုလည္း သူေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ သံတမန္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၏ အဆိုအရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆြန္ေကာ့ရွန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လွိုင္က NLD အေပၚထားရွိေသာ ရန္လိုမႈကို သိရေသာေၾကာင့္ လြန္စြာအံ့ၾသရသည္ဟု သိရသည္။ ျဖဳတ္ခ်ခံ NLD သည္ ဖ်က္သိမ္းခံရမည့္ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္သည္ စစ္ေကာင္စီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ မုန္းတီးမႈအတြက္လည္း လြန္စြာအံ့ၾသသြားသည္ဟု ဆိုသည္။“NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စစ္ေကာင္စီရဲ့ တင္းမာတဲ့သေဘာထားထားကို သိရလို႔ သူေတာ္ေတာ္ တုန္လႈပ္သြားတယ္” ရန္ကုန္မွ သံတမန္တဦးေျပာသည္။

အျပင္းအထန္ ခုခံကာကြယ္ျခင္း

ျမန္မာစစ္ေကာင္စီက ဆြန္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး မည္သည့္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မၽွ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။ တ႐ုတ္အထူးသံတမန္သည္ စစ္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပရိရာယ္ ႂကြယ္၀ေသာ္လည္း ေဘ့ဂ်င္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေရးပါၿပီး လိုအပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျမင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္သည္ လြန္စြာ တုန္လႈပ္သြားသည္ဟု အတည္မျပဳနိုင္ေသးေသာ သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

NLD ကို မဖ်က္သိမ္းရန္ စစ္ေကာင္စီက တ႐ုတ္နိုင္ငံက ေျပာခဲ့သည္ဆိုသည့္ သတင္းတပုဒ္ကို ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ဆြန္၏ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ေဘ့ဂ်င္းသည္ NLD ကို နိုင္ငံေရး ပါတီတခုအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိသည္အား ျမင္လိုေၾကာင္း တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားက စစ္ေကာင္စီကို သတင္းစကား ပါးခဲ့သည္ဟု ထိုသတင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာေရြးေကာက္ခံအစိုးရကို စစ္ေကာင္စီက ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး မၾကာမီ တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္ ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက ထိုသို႔ လက္နက္အားကိုးျဖင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ “အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း” ဟု ေဖၚျပသည္။ ေဘ့ဂ်င္းသည္ စစ္ေကာင္စီ၏ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ားကို ရႈတ္ခ်ရန္ ပ်က္ကြက္ၿပီး စစ္ေကာင္စီဘက္ အျပည့္အ၀ ရပ္တည္သည္ဆိုသည့္ အယူအဆျမင့္မားလာၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစတင္ၿပီး တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အျမင့္ဆုံးအမွတ္သို႔ ေရာက္လာသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံေသာ စက္႐ုံမ်ား တိုက္ခိုက္ခံၾကရသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ပုံရိပ္သည့္ ေၾကမြေနၿပီး စစ္ေကာင္စီကို လြန္စြာမုန္းတီးေနသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား၏ အျမင္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မရေတာ့ေတာင္ျဖစ္ေနသည္။

ဆြန္၏ ခရီးစဥ္မွ အဓိက မွတ္သားစရာအခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္စတင္ရန္ တ႐ုတ္က ျမန္မာနိုင္ငံကို အားေပးေနသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ အထူးသံတမန္၏ ေတာင္းဆိုမႈ ပယ္ခ်ခံရသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္ေကာင္စီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခစိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ပ္ိုင္နက္အတြင္း ေတြ႕ဆုံေကာင္းေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္။

ဆြန္သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူျမင္ေတြ႕ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ ေဘ့ဂ်င္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ယခုအခါ သူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျမင္သင့္ေသာအခ်က္မွာ ထိုင္းႏွင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား ျမင္ထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေစ့စပ္ညႇိုႏွိုင္းရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းၿပီး ၎တို႔၏ အဘိဓာန္တြင္ ထိုစကားလုံး ပါဝင္ပုံမရ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ စကၤာပူမွ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳေခါင္းေဆာင္ လီကြမ္းယူက ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရျခင္းသည္ အေသေကာင္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာရသည္ႏွင့္ တူသည္ဆိုသည့္ ေျပာစကားကိုသာ ကိုးကားရေတာ့မည္။source-TheIrrawaddy

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *