ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးက ေအာင္ျမင္အုံးမွာလား ဆိုတဲ့ ေမြးခြန္းကို Dr.ဆာဆာက ဒီလိုေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္

ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးက ေအာင္ျမင္အုံးမွာလား ဆိုတဲ့ ေမြးခြန္းကိုDr.ဆာဆာက ဒီလိုေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။
============================================
ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးကို သိေစခ်င္တာက ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးက ေအာင္ျမင္ေနပါၿပီ စနစ္ဆိုးရဲ့အေျပာင္အလဲပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒီအေျပာင္အလဲအတြက္လည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

covid ေဘး၊ စစ္အၾကမ္းဖက္ေဘး၊ စနစ္အေျပာင္းအလဲ သုံးပြင့္ဆိုင္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ အက်ပ္တည္းကို NUG အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးကလည္း ကိုယ္က်ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအတိုင္း အတတ္နိူင္ဆုံးအႏၲရယ္အကင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္ဆိုတာကို သိေစလိုပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ စနစ္ဆိုးႀကီးအဆုံးသတ္ဖို႔ အေျပာင္းအလဲေတြကလည္ မနီးမေဝးမွာရွိေနပါတယ္။ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးကေအာင္ျမင္အုံးမွာလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းက ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီး မေျဖလိုပါဘူး။အခုခ်ိန္မွာ စစ္အၾကမ္းဖက္ဘက္ကို အာဆီယံ ႏွင့္UN ပါဝင္လာခဲ့ရင္ေတာင္သူတို႔က က်႐ူံးေနၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံး ျပင္ဆင္ေနၿပီ။ အခုက အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၊ အၾကမ္းဖက္ စစ္အာဏာလု ႏွင့္ ျပည္သူတိုက္ပြဲ မေအာင္ျမင္စရာ ဘာအေၾကာင္းတစ္ခုမရွိပါဘူး။

အခု ကၽြန္ေတာ္ဟာလည္ နိူင္ငံတကာ ကမၻာ့နိူင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါလီမန္ေတြ အထက္လႊတ္ေတာ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တိုင္းကို ေန႔စဥ္ ညတိုင္း အစည္းအေဝးေတြလုပ္တာ မိန္႔ခြန္းေတြေျပာေနဟာ အလကားလုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။

နိူင္ငံတကာရဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကလည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္ခံေျပာဆိုတာဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို လက္ခံတာပဲေလ၊ ကၽြန္ေတာ့္အသံ နားေထာင္ေနတာဟာလည္ ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ အသံကို နားေထာင္ေနတာပဲေလ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဝန္ႀကီးဌာနက အျပည္အျပည္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ့ အင္အားႏွင့္ ျပည္သူေတြရဲ့အသံႏွင့္ နိူင္ငံတကာကို လမ္းေၾကာင္း​ေတြ ေဖာက္ေနတာပါ။

ဒါမွ လမ္းေၾကာင္းရွိလာမွာေပါ့။ လမ္းမေဖာက္ပဲ လမ္းမရွိနိူင္ဘူးေလ။အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ အသံကို နိူင္ငံတကာက နားေထာင္ေပးေနတယ္ လက္ခံေပးေနတယ္ ဒါက ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးရဲ့ ေအာင္ျမင္မူပဲေလ။

PDF ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းတယ္ဆိုတာဟာလည္ အေၾကာင္းရွိလို႔ေပါ့။ကမၻာ့ ဒီမိုကေရစီအျပည့္အဝရတဲ့ နိူင္ငံတိုင္းရဲ့ သမိုင္းကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ဘယ္နိူင္ငံ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ ဒီမိုကေရစီ ေရာ့ဆိုၿပီးယူေပးေနတာမရွိပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ယူရပါလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ PDF ေပၚေပါက္လာတာပါ။ျပည္သူဘက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ရွိတယ္ PDF ရွိတယ္ ျပည္သူရွိတယ္။ NUG အစိုးရရွိတယ္။ CRPH လႊတ္ေတာ္ရွိတယ္။

ျပည္သူဘက္မွာ တစ္ကမၻာလုံးနီးပါးရွိတယ္။ျပည္သူဘက္မွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ PDF ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖက္ဖက္က ပံ့ပိုးရမယ္ကမၻာႀကီးရဲ့ အကူညီေတြဟာလည္း လာမယ္ဆိုေတာ့ ျပည္သူလူထုက ဘာမွ မနိူင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေနၿပီလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီး ဘုရားခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
Dr.ဆာဆာ
#Crd. ……

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *