ျမန္မာမွာ ဒီမိုကေရစီမရွိေလ တ႐ုတ္ခံတြင္းေတြ႕ေလ

ေဘာင္းဘီဝတ္မွသည္ ေခါင္းေပါင္းစြပ္လိုက္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီ း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရတက္လာ။   စစ္တစ္ပိုင္းဒီမိုကေရစီ  စတင္အသက္ဝင္လာ႐ုံရွိေသး ျပည္သူတို႔၏ တူညီေသာဆႏၵသည္ တာက်ိဳးက်သည့္ပမာ အလုံးအရင္းျဖင့္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ယင္းမွာ စစ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔ လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ထားေသာ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကို တညီတညြတ္တည္းအျပင္းအထန္ ကန႔္ကြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အနည္းငယ္မၽွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရလာခ်ိန္တြင္ ပထမဆုံးေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ တစ္သံတည္းေသာဆႏၵ။       ဦးသိန္းစိန္အတြက္သမၼတလုပ္ရတာမလြယ္ေၾကာင္း စစခ်င္းေဆာက္နဲ႔ထြင္းသလို ေခါင္းမီးေတာက္ခဲ့ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံး   သူ႔သက္တမ္းအတြင္း  ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို    ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု  တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာ    ၾကားလိုက္သည့္အခါ   တ႐ုတ္အစိုးရ        အတြက္လည္း ေသာက္ေသာက္လဲေရေရာထားသည့္ ျမန္မာ့စစ္တစ္ပိုင္း ဒီမိုကေရစီသည္ပင္ ခရာမႈတ္သံထြက္လာၿပီးမၾကာခင္ စတင္အာခံေလၿပီဟု ထိထိမိမိသိရွိေတာ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏   ျမစ္ဆုံဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ တ႐ုတ္ဘာလုပ္လုပ္    ႁခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရထံသို႔ လိပ္မူတပ္ကာေျပာျပလိုက္သလိုပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ ဘာလုပ္လုပ္တင့္တယ္ေနေသာ ေအးရာေအးေၾကာင္း ျမန္မာေပၚလစီကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔ အိပ္ခ်င္မူးတူးလက္ခံလိုက္ရသည္။

အထူးသျဖင့္ နိုင္ငံႏွင့္ခ်ီ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးစိတ္ မည္မၽွျပင္းထန္ေစကာမူ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ မႈစရာမလိုေသာ္လည္း သိကၡာက်ရသည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားကို ရိုးရိုးသားသားလက္ခံမိသည့္အခါတိုင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအေပၚ ျမန္မာျပည္သူတို႔ အျပင္းအထန္ ကန႔္ကြက္ျခင္း၏အေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ လွိုင္းတံပိုးႀကီးစြာရွိေနေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကန႔္ကြက္မႈတြင္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးစီးပြားအနည္းငယ္သာရွိသည့္ တေဇာက္ကန္းမမၽွတမႈ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလုံးဝမရွိျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာနိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျမန္မာျပည္သူတို႔   အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို သိရွိဆန႔္က်င္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္လိုသည့္စိတ္က ပိုပဓာနက်မည္ဟုထင္၏။

ဘာ့ေၾကာင့္ဒဏ္ခတ္  လိုၾကသနည္း။    ျမန္မာျပည္သူတို႔၏     ဒီမိုကေရစီဆႏၵႀကီးမႈကို လုံးဝလ်စ္လ်ဴရႈ ကာ စစ္အစိုးရအေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရအကာ    အကြယ္ေပးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ေသြးျဖင့္ေျခေဆးကာ အာဏာတည္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရစတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တ႐ုတ္အစိုးရက  ေျချမန္လက္ျမန္အသိအမွတ္ျပဳျပ႐ုံတင္မက ကုလသမဂၢစင္ျမင့္ထက္တြင္ အသက္ရႉမမွန္ေတာ့သည့္ စစ္အစိုးရကို ဗီဒိုအာဏာျဖင့္ အသက္ဆက္ေစျခင္းႏွင့္ အေနာက္အုပ္စု၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဒဏ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခံနိုင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရက ေျဗာင္က်က် အေထာက္အကူေပးခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ အနာႀကီးနာခဲ့ရသည္။

စစ္အစိုးရ၏အသက္ကို တ႐ုတ္တို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ေထာက္ကူခဲ့သနည္း။ တ႐ုတ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ရွည္ လ်ားစြာထိစပ္ေနေသာ ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံတူသည့္        အာဏာရွင္နိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္းက တ႐ုတ္အတြက္  တစ္ရန္ၿငိမ္းၿပီးသားျဖစ္သလို   ျမန္မာနိုင္ငံ၏   အားသာခ်က္မွန္သမၽွကို ထင္သလို ကုပ္ခြစီးအေခ်ာင္ႏွိုက္နိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေျပာရလၽွင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္    စစ္အစိုးရအသက္ဆက္ နိုင္ေအာင္ ေထာက္ကူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္တို႔စတိုင္အတိုင္း နည္းနည္းေပးၿပီး မ်ားမ်ားယူျခင္းဒဏ္ကို ျမန္မာျပည္သူတို႔ လိမ့္ေနေအာင္ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ့အိမ္ဦးခန္းထက္ တ႐ုတ္တို႔ေခ်းတက္ပါျခင္းကို မျမင္ခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ေနခဲ့ရျခင္းအေပၚ ျမန္မာျပည္သူတို႔    အသဲနာခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြင့္ေပၚ သည္ႏွင့္     တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးအျမင္    သည္းထန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ဆိုသည္မွာ        ကမၻာ့အဆင့္အင္အားႀကီးသူျဖစ္သည္။     အင္အားႀကီးသူတို႔၏    ထုံးစံအတိုင္း နိုင္ငံ ငယ္မ်ားကိုမေလာက္ေလးမေလာက္စားအဆင့္ပါဟု ထည့္မတြက္ခ်င္သည့္ေရာဂါရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္တို႔စိတ္ႀကီးဝင္ေနသည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ျမန္မာ့အေရးကို ခပ္ေပါ့ေပါ့ပင္ သေဘာထားခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကန႔္ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို အေနာက္အုပ္စု၏ ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ဟု အလြယ္တကူဖြင့္ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္လႊမ္းမိုးမႈၾသဇာရွိေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တခ်ိဳ႕ကို ေ    ကာင္းေကာင္းကိုင္ထားနိုင္ျခင္းကလည္း     တ႐ုတ္အတြက္ယပ္ခတ္မပ်က္ေစေသာ ေဆးနည္းတဖုံျဖစ္ ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရးကို မိုက္ခရိုစကုပ္ေပၚတင္ကာ အကယ္ဒမစ္ဆန္စြာ သိပၸံနည္းက် ေစာင့္ ၾကည့္အကဲခတ္ရမည့္ ကၽြမ္းက်င္  သူမ်ားရွိရန္မလိုဟု တ႐ုတ္ကယူဆသည္။ ထိုသို႔ဆို၍ ျမန္မာ့အေရးကိစၥ ႀကီးငယ္ေပၚသည့္အခါတိုင္း ကိုယ့္ဘာသာထင္သလို ဆုံးျဖတ္ေနျခင္းမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာတ႐ုတ္သံ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္ေသာတ႐ုတ္တန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေခၚမည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ အခ်ိဳ႕ကိုေခၚမည္။ ၎တို႔၏ အျမင္ကို စနည္းနာမည္။

ယင္းသည္ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ဆုံးျဖတ္ျခင္းထက္ ပိုမိုစိတ္ခ်ရေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းျဖစ္ေသာ္ လည္း ျပႆနာက ၎တို႔ေခၚယူ စနည္းနာသူမ်ားအားလုံးမွာ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မကင္းသူမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ေျပာရလၽွင္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ သေဘာထားတစ္စုံတစ္ရာကို ျမန္မာ အေၾကာင္းသူတို႔ထက္ပိုသိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားထံ စနည္းနာျခင္းမတိုင္မီကတည္းကပင္ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး စနည္းနာျခင္းဆိုသည္မွာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမၽွသာျဖစ္သည္။      ေျပာရလၽွင္၎တို႔ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးသားကိစၥကို ၎တို႔ စနည္းနာမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေခါင္းညိတ္ခိုင္းသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ယင္းသို႔ေသာသေဘာထားကို သေဘာထားအျမင္စနည္းနာခံရသူတို႔က ေကာင္း ေကာင္းသိၾကသည္။   တ႐ုတ္အႀကိဳက္ေျပာတတ္ဆိုတတ္ရန္လိုေၾကာင္း အံတိုၿပီးသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တ႐ုတ္တို႔၏ စကားအသြားအလာကိုၾကည့္ကာ ဘာေျပာရမည္မွန္း ေသခ်ာသေဘာေပါက္ၾကသည့္အတိုင္း ေရလိုက္ငါးလိုက္ ေျပာၾကဆိုၾကသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရက အမွန္အတိုင္းမသိခ်င္။ ၎တို႔ကလည္းအမွန္အတိုင္းမေျပာ။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ျမန္မာ့အေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ မွားလို႔လည္းဘာမွမျဖစ္သျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ မမွန္မကန္ ဆက္ဆံေရးသည္ အခိုင္အမာအသားက်ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္၊ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေရးအျမင္ ေအာတိုက္ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္က်မွသာ မ်က္ျပဴးဆန္ကာျဖစ္ကာ      ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္သာမက ပါတီစုံႏွင့္ထိေတြ႕ ဆက္ဆံေရး၊ ျမန္မာဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိုပါ ဝ႐ုန္းသုန္းကားအားထည့္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကား တ႐ုတ္ပုံရိပ္ ေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးကိုလည္း တ႐ုတ္အစိုးရက လုံ႔လစိုက္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအေပၚျမန္မာျပည္သူတို႔၏ သေဘာထားသိပ္မမာထန္ေတာ့ျခင္းမွာ            အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္က်မွသာ စတင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရၾကားဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမွသည္ အစပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔အေပၚ      ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏     ၾသဇာႀကီးမႈကို တ႐ုတ္ အစိုးရ ေကာင္းေကာင္း သိခဲ့သည္။        အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရမဟုတ္သလို စစ္အစိုးရလည္းလုံး၀ မဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္တို႔ ေသခ်ာသိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တို႔လိုခ်င္သည္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီအျမင္ထက္သန္ၿပီး      ကိုယ့္တိုင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ     ေရွ႕ရႈေသာအစိုးရမ်ိဳးမဟုတ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္   တရိပ္ရိပ္ႀကီးပြားတိုးတက္လာမည့္      ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္မ်ိဳးမဟုတ္။      တ႐ုတ္၏အလိုေတာ္မွာ သူတို႔အလိုက်ျပဳမူကာ သူတို႔အေပၚမွီခိုျခင္းျဖင့္ သူတို႔ၾကည္ျဖဴသေလာက္ ဖြံ့ၿဖိဳးလာသည့္ျမန္မာနိုင္ငံပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္သည္။   အလြန္ဆုံးအဆင့္ ေမာ္စီတုံးႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ သခင္ဗသိန္းတင္လို အစ္ကိုႀကီး လုပ္သမၽွ မလုပ္ခင္ကတည္းက မွန္ေနၿပီး ေခါင္းညိတ္ေထာက္ခံပစ္လိုက္မည္ဆိုသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေလာဘမသတ္နိုင္ေသာ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ စစ္ေကာင္စီက မဟုတ္မမွန္လိမ္လည္ အာဏာသိမ္းမွန္းသိလ်က္ ဘာကိုမွမစဥ္းစားနိုင္ဘဲ ေျပးေထာက္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါကိုေနာက္တစ္မ်ိဳးဆိုရေသာ္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ဒီမိုကေရစီဆႏၵကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံေစာ္ကားလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္မူ ၎တို႔၏ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအရ စစ္ေကာင္စီဘက္မွ ပုံေအာလိုက္ ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း      စစ္ေကာင္စီရႈံးလည္း တ႐ုတ္မရႈံးသျဖင့္ အျပဳံးပ်က္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။ တ႐ုတ္သည္ အင္အားႀကီးသည္။ တ႐ုတ္ၾသဇာႀကီးေသ ာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။        ထို႔ျပင္တ႐ုတ္တြင္ သူတို႔ဘဝင္မက်လၽွင္ ထုတ္သုံးရဲသည့္ ေအာက္လမ္းနည္းလည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း     အာဏာရွင္စစ္ေကာင္စီကို ျပတ္ျပတ္သားသားႏွိမ္နင္းကာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္တက္လာ ခဲ့သည့္တိုင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးတြင္ တ႐ုတ္သည္အေပၚစီးရျမဲရေနမွာ ေသခ်ာသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာအေပၚတ႐ုတ္တို႔ထင္သလို ျပဳမူရဲသည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

ေျပာရလၽွင္ ျမန္မာမ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ တ႐ုတ္တို႔ႀကိဳက္ေလျဖစ္သည္။ မေနခ်င္သျဖင့္ ေနရာသစ္        တစ္ေနရာေရႊ႕သလို ေျပာင္းေရႊ႕၍မရဘဲ ကမၻာတည္သေရြ႕ တ႐ုတ္ႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေနမႈမွာ ျမန္မာတို႔အတြက္ ပထဝီကေပးသည့္ ကံဆိုးမႈတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ထြန္းလင္း

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *