အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာၿပီး က်န္းမာေရး အကူအညီေပးနိုင္ဖို႔ ICRC က ကမ္းလွမ္းထား

အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာၿပီး က်န္းမာေရး အကူအညီေပးနိုင္ဖို႔ ICRC က ကမ္းလွမ္းထား
=====================
မဇၩိမ

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အပါအဝင္ အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ သက္သက္ျဖစ္တဲ့ သြားေရာက္ေလ့လာဖို႔နဲ႔ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါနဲ႔ အေထြေထြက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူ

အညီေတြ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC က ကမ္းလွမ္းထားတယ္လို႔ ICRC က ဒီကေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အက်ဥ္းေထာင္ေတြအပါအဝင္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈ ျမင့္တက္လာတဲ့အမႈ စိုးရိမ္ေၾကာင္းလည္း ICRC ရဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါတယ္။


ICRC က အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ေလ့လာမႈကို ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ကစလို႔ ရပ္တန႔္ထားၿပီး အခုလုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတ

ယ္လို႔လည္း ICRC က ဆိုပါတယ္။

ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ့မႈေတြ ရွိေနတဲ့ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွာ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံေတြ တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔အပါအဝင္ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို အက်ဥ္းသားေတြက ဇူလို

င္လ ၂၃ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ ေထာင္တြင္းဆႏၵၿပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ၪ္းေထာင္ေၾတကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာၿပီး က္ႏ္းမာေရး အကူအညီေပးနိုငၹိဳ႕ ICRC က ကမ္းလြမ္းထား
=====================
မဇၩိမ

အင္းစိႏ္အက္ၪ္းေထာင္အပါအဝင္ အက္ၪ္းေထာင္ေၾတမြာ လူသားခ္င္းစာနာေထာကၳားမႈ သက္သက္်ဖစၲဲ့ ၾသားေရာက္ေလ့လာဖို႔နဲ႔ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါနဲ႔ ေအေၾထၾထက္ႏ္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူအ

ညီေၾတ ေထာကၸံ့ေပးနိုငၹိဳ႕အၾတက္ အ်ပၫ္်ပၫၦိဳင္ရာ ၾကက္ေ်ခနီေကာၼတီ ICRC က ကမ္းလြမ္းထားတယႅိဳ႕ ICRC က ဒီေကန႔ သတင္းထုတ္်ပႏၴားပါတယ္။

အက္ၪ္းေထာင္ေၾတအပါအဝင္ ်မႏၼာနိုင္ငံအၾတင္း ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါေၾကာင့္ ထိခိုကၡံစားရမႈ ်မင့ၱကႅာတဲ့အမႈ စိုးရိမ္ေၾကာင္းလၫ္း ICRC ရဲ့ ထုတ္်ပႏၡ္ကၠ ဆိုပါတယ္။

ICRC က အက္ၪ္းေထာျငၲင္း ေလ့လာမႈကို ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ စတင္်ဖျစၸားခ္ိႏၠစလို႔ ရပၲန႔ၳားၿပီး အခုလုပ္ငႏ္းေၾတကို ်ပႏႅၫႅဳပ္ေဆာငၹိဳ႕ ေထာင္အာဏာပိုင္ေၾတနဲ႔ ေၾဆးေႏျးေနတယႅိဳ႕လၫ္း ICRC

က ဆိုပါတယ္။

ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါကူးစကၸ္ံ႕ႏြံ့မႈေၾတ ရြိေနတဲ့ အင္းစိႏ္အက္ၪ္းေထာင္အၾတင္းမြာ ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ ထိႏ္းခ္ဳပ္ေရး အစီအမံေၾတ တိုး်မႇင့္ေပးဖို႔အပါအဝင္ အခ္ကၱခ္ိဳ႕ကို အက္ၪ္းသားေၾတက ဇူလိုငႅ ၂၃

ရက္ေန႔ မနကၸိဳင္းမြာ ေထာျငၲင္းဆႏၵၿပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာ ်ဖစၸါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *