အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို စစ္တပ္ကပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္း၊ အက်ဥ္းသား ၂၀ ခန႔္ ေသဆုံး

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္ကဝင္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရာမွာ အက်ဥ္းသား အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔  စစ္တပ္ထိပ္

ပိုင္းနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ဒီဗြီဘီကို အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

ဆႏၵျပတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့ရာမွာ  အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသား ၅ ေယာက္ အပါအဝင္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ေသဆုံးသြားတာျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ရဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

တာဝန္ေတြအားလုံးကိုလည္း  စစ္တပ္က ယူထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့  အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြလည္း ဖမ္းဆီးခံထားရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ကလည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္

ေတာင္းခံထားေပမဲ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရေသးပါဘူး။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္ကဝင္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရာမွာ အက်ဥ္းသား အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔  စစ္တပ္ထိပ္

ပိုင္းနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ဒီဗြီဘီကို အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

ဆႏၵျပတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့ရာမွာ  အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသား ၅ ေယာက္ အပါအဝင္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ေသဆုံးသြားတာျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ရဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

တာဝန္ေတြအားလုံးကိုလည္း  စစ္တပ္က ယူထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့  အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြလည္း ဖမ္းဆီးခံထားရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ကလည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္

ေတာင္းခံထားေပမဲ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရေသးပါဘူး။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ဆႏၵျပတဲ့ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္ကဝင္ေရာက္ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရာမွာ အက်ဥ္းသား အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔  စစ္တပ္ထိပ္

ပိုင္းနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ဒီဗြီဘီကို အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

ဆႏၵျပတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့ရာမွာ  အမ်ိဳးသမီး အက်ဥ္းသား ၅ ေယာက္ အပါအဝင္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ေသဆုံးသြားတာျဖစ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ရဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

တာဝန္ေတြအားလုံးကိုလည္း  စစ္တပ္က ယူထားတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပါဝင္တဲ့  အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းေတြလည္း ဖမ္းဆီးခံထားရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။    အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ကလည္း အင္းစိန္ေထာင္တြင္းဝင္ေရာက္ခြင့္

ေတာင္းခံထားေပမဲ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရေသးပါဘူး။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *