တာပိန္ေရေလွာင္ကန္မွ ေရေဖာက္ခ်မည္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ေဘးလြတ္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကပါရန္

တာပိန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားေဘးလြတ္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ

ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကပါရန္ အထူး သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

***************************

တာပိန္ေရေလွာင္ကန္မွ ေရေဖာက္ခ်မည္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ေဘးလြတ္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကပါရန္

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအုပ္စုမ်ား အေနျဖင့္ တာပိန္ေရအားလၽွပ္စစ္မွ

ေရမ်ားျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ေရမ်ားလႊတ္ခ်မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ရပ္ကြက္၊

ေက်းရြာမ်ား အေနျဖင့္ ေဘးလြတ္ရာသို႔ အခ်ိန္မီ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ၾကပါရန္

ျပည္နယ္ မိုးေလဝသ က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

ယခုရက္ပိုင္း တာပိန္အထက္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမူေၾကာင့္ တာပိန္ေရေလွာင္ကန္သည္

သတ္မွတ္ေရအမွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ တာပိန္ေရေလွာင္ကန္မွ ေရေဖာက္ခ်ၿပီး ၁၀နာရီအတြင္း ‌ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိနိုင္ေၾကာင္းလည္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ၏ ယေန႔ေန႔လည္ ‌၁၂နာရီ တိုင္းထြာခ်က္အရ

ဗန္းေမာ္တြင္ ၉၈၈ စင္တီမီတာေရာက္ရွိေနၿပီး စိုးရိမ္ေရအမွတ္ေရာက္ရန္ အနည္းငယ္သာ

လိုေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ထို႔အျပင္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕အထက္ပိုင္းမွ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ ၊ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ မွ

က်ဆင္းလာေသာျမစ္ေရေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္တာပိန္ျမစ္ေရစီးဝင္မႈတို႔ေၾကာင့္

သာမန္ထက္အနည္းငယ္ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈ ပိုျမန္နိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒဌနမွ

သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳရဲ့ စိုးရိမ္ေရအမွတ္ သည္ ၁၁၅၀ စင္တီမီတာျဖစ္သည္။

ဩဂုတ္လ ၁၉ရက္၊၂၀၂၁

တာပိန္ျမစ္အထက္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမူေၾကာင့္ တာပိန္ေရေလွာင္ကန္

သတ္မွတ္ေရအမွတ္ထက္ေက်ာ္လြန‌္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ တာပိန္ေရအားလၽွပ္စစ္မွ ေရလြတ္ခ်မည္ျဖစ္၍နီးစပ္ရာရြာမ်ား

အတြက္အသိေပးနိုးေဆာ္လၽွက္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဩဂုတ္လ ၁၉ရက္၊ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕

crd-

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *