” မိုင္းမိုင္ဆိုင္းရဲ့ ျပတ္သားတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြကေတာ့ ၾကားသိရသူေတြအဖို႔ ေလးစားဂုဏ္ယူမိ”

Myanmar idol အဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္း ဂီတလမ္းခရီးကို စတင္းေလၽွာက္လွမ္းခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ မိုင္းမိုင္ဆိုင္းကို အားလုံးသိၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ မို

င္းမိုင္ဆိုင္းဟာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔ကေန ျပည္သူ႔အာဏာ သိမ္းယူၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုလိုလားၾကတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ အျပည့္အဝရပ္တ

ည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေပမယ့္ အားတက္သေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။လ

က္ရွိမွာ မိုင္းမိုင္ဆိုင္းဟာ ပိုၿပီးေလးစားဂုဏ္ယူမိတာကေတာ့ ျပည္သူ႔အာဏာျပန္လည္ရယူဖို႔အတြက္ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွာ သူ႔ရဲ့ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈေတြနဲ႔ ခ်

စ္တဲ့အရာေတြကို စြန္႔ခြာၿပီး စစ္ပညာမ်ားသင္ၾကားကာ PDF တပ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ ခံယူထားသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း သူရဲ့ လူမႈကြန္ယက္ လႈပ္

ရွားမႈပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္မႈေတြကို ေရးဖြဲ႕ၿပီး ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရွ႕ေရးကိုဘယ္လိုလုပ္မလဲလို႔ ေမးလာတဲ့အေပၚ သူ႔ရဲ့ ခံယူခ်က္ေတြကို ျပ

တ္သားစြာ ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ မိုင္းမိုင္ဆိုင္းရဲ့ ျပတ္သားတဲ့ ခံယူခ်က္ေတြကေတာ့ ၾကားသိရသူေတြအဖို႔ ေလးစားဂုဏ္ယူမိမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီး

နဲ႔ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ PDF တပ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ ခံယူထားတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပထားတာကို ေအာက္မွာဖတ္ရႈလို႔ရေ

အာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *